تاريخ : شنبه بیست و دوم فروردین ۱۳۹۴ | 14:30 | نويسنده : فاطمه

روزها پر و خالی می شوند مثل فنجان های چای

در کافه های بعد از ظهر اما هیچ اتفاق خاصی نمی افتد

اینکه مثلا تـــــــــو ، ناگهان در آن سوی میز نشسته باشی !